Leveringsvoorwaarden

 1. Naleving van Voorwaarden

  • Alle leden, ouders en bezoekers worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden voor deelname aan activiteiten bij onze voetbalacademie. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan evaluatie en kunnen worden aangepast om te voldoen aan veranderende behoeften of omstandigheden.
 2. Training en Focus

  • Tijdens trainingen is het niet toegestaan om coaching te geven vanaf de zijlijn om de focus van de spelers te behouden en afleidingen te minimaliseren. Dit draagt bij aan een gestructureerde leeromgeving en maximaliseert de effectiviteit van de trainingssessies.
 3. Veiligheid en Professionaliteit

  • Het betreden van het veld tijdens trainingen of wedstrijden is beperkt tot spelers en officiële coaches om de veiligheid en professionaliteit te waarborgen. Hiermee wordt de integriteit van de activiteiten gehandhaafd en wordt de kans op verwondingen geminimaliseerd.
 4. Tijdige Aanwezigheid

  • Alle deelnemers worden gevraagd om op tijd aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden om een efficiënte planning te garanderen en de activiteiten soepel te laten verlopen. Dit zorgt voor een georganiseerde en respectvolle omgeving voor alle betrokkenen.
 5. Betaling en Deelname

  • Het abonnement lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 mei met maandelijkse betalingen. Betaling voor individuele of small group credits is vereist voorafgaand aan deelname; deze credits zijn 2 maanden geldig. Geen betaling betekent geen deelname aan de sessie. Als een betaling wordt gemist, zullen wij proberen deze binnen een paar dagen af te schrijven. Dit waarborgt een eerlijke bijdrage aan de kosten van de activiteiten en ondersteunt de duurzaamheid van onze voetbalacademie.
 6. Uniform Vereisten

  • Het dragen van het officiële voetbaluniform van BLS Sports is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. Dit bevordert de teamidentiteit en creëert een gevoel van eenheid binnen de academie. Informatie over waar en hoe het uniform te kopen is te vinden op onze website.
 7. Creditgeldigheid

  • Credits voor trainingssessies hebben een geldigheidsduur van 2 maanden na aankoop en moeten binnen die periode worden gebruikt. Deze regel is ontworpen om de deelnemers te stimuleren regelmatig deel te nemen aan de activiteiten en deel uit te maken van een consistente trainingsroutine.
 8. Aanwezigheidsregistratie

  • Alle deelnemers dienen zich bij aankomst te melden bij de verantwoordelijke trainer of staf om de aanwezigheid te registreren en eventuele informatie te ontvangen. Dit zorgt voor een georganiseerde en overzichtelijke aanpak van de deelnemersregistratie en communicatie.